Reklamace

Pokud se na produktu v záruční době projeví vada, samozřejmě máte právo produkt reklamovat a my to budeme řešit. Práva a povinnosti obou stran zákon upravuje poměrně jasně. A když si kromě toho vyjdeme vstříc, bude řešení snazší.

Optimální proces reklamace (říkejme tomu reklamační řád) vypadá takto:

  1. Dáte nám emailem, popřípadě telefonicky vědět s čím máte problém.
  2. Domluvíme se jak budeme postupovat (protože třeba píchnutá karimatka není důvod k reklamaci a aspoň se nebudeme navzájem okrádat o čas ani o poštovné. Každopádně i s řešením tohoto vám můžeme pomoci).
  3. Produkt nám přinesete, nebo pošlete na jednu z provozoven (Liberec nebo Praha) společně s popisem závady a kopií účtenky, případně faktury, nebo alespoň číslem objednávky z našeho eshopu.
  4. My vám vystavíme písemné potvrzení o přijetí zboží do reklamačního řízení a navrhneme způsob řešení (oprava, výměna, vrácení peněz podle povahy závady a když to bude možné i podle vašich preferencí).
  5. V zákonné lhůtě 30ti dní se budeme snažit situaci vyřešit. Nebojte se nám říct, pokud nutně potřebujete řešit reklamaci urgentně.

Pár důležitých poznámek:

– určitě nemusíte hledat původní obal/krabičku. Ale nezapomínejte na obal, který je součástí produktu a obsahuje třeba lepící sadu – obal stanu, karimatky, apod.

– nelze reklamovat vadu, o které jste věděli již při nákupu a dostali na ní slevu (nijak se to ale nedotýká vašeho práva reklamovat zboží kvůli jiné vadě).

– měli byste být schopní prokázat, že jste zboží zakoupili u nás (u většiny značek to asi nebude problém 🙂 )

– máme právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případě, kdy zboží nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňuje základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

– zbytečné je reklamovat vady, které vznikly běžným opotřebením, nebo nevhodným použitím (buďme soudní). Ovšem i v takových případech jsme často schopní zajistit profesionální opravu za velmi rozumnou cenu.

– jinými slovy – záruka se nevztahuje na vady výrobku způsobené běžným opotřebením (např. když prochodíte boty během 2 měsíců, protože jim naložíte 2000km…), poškozením při používání, nesprávným používáním (např. při kolíkování stanu, když místo zarážení  kolíku rukou ho zašlapáváte a přitom ho nepřidržujete – kolík se zvrtne, vy ho plnou vahou došlápnete a plachta stanu to nevydrží a roztrhne se…), nevhodnou nebo zanedbanou údržbou, nevhodným skladováním (např. necháte péřový spacák stlačený v kompresním obalu několik týdnů, měsíců a pak jste rozčarovaní, že nemá loft…).

– případnou vadu reklamujte bez zbytečného odkladu – co nejdříve po jejím zjištění. Další používání výrobku může způsobit zhoršení vady a uvést ji do neopravitelného stavu, nebo výrobek zcela znehodnotit. Tato skutečnost může být důvodem k zamítnutí reklamace.

– za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy obdržíme reklamované zboží.

 

Děkujeme za spolupráci, tým NALEHKO

Další informace naleznete v našich Obchodních podmínkách.