Povídání o Petrově posledním podniku v domovském Těchoníně.